Budowa drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego wraz z przebudową ul. Willowej w Modlniczce

Przedmiotem zamówienia jest:

  • budowa gminnej drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego i modernizacja ul. Willowej we wsi Modlniczka, Gmina Wielka Wieś wg km roboczego: budowa odcinka A-B: km 0+015,58 do km 0+422,67, przebudowa odcinka B-C: km -0+007,62 do km 0+422,09, budowa odcinka C-D: km 0+000,00 do km 0+046,37.
  • przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Willowa) w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś na odcinku od ul. Kasztanowej do skrzyżowania z drogą dojazdową do Centrum Logistycznego od km 0+000,00 do km 0+187,24 wg km roboczego.

Wykonawca - SPEC-BRUK, Sp. z o. o z Libiąża – zobowiązał się wykonać inwestycję za 6.463.210,64 zł brutto.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje