Budowa drogi krajowej nr 94 od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica

Budowa tego odcinka drogi krajowej to ważna inwestycja, która ułatwi komunikację krakowianom i mieszkańcom podkrakowskich gmin m.in. Wielkiej Wsi i Zabierzowa. Inwestycja składać się będzie z czterech części:
- budowy 2,5-kilometrowego odcinka drogi,
- budowy nowego węzła w Modlnicy,
- rozbudowy istniejącego już węzła Radzikowskiego
- i gruntownej przebudowy fragmentu drogi Kraków-Olkusz.

Nowy odcinek krajówki będzie ok. 2,5-kilometrową dwujezdniową drogą główną o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. - Powstanie jezdnia o szerokości od 9,5 do 11,5 m, rozdzielona pasem zieleni. Zaplanowane prace obejmą także m.in. przebudowę infrastruktury podziemnej i budowę oświetlenia.

Prace budowlane rozpoczną się od strony węzła w Modlnicy. Równolegle z nimi będzie przebudowywany węzeł Radzikowskiego. Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu brakujących połączeń drogowych. Powstanie pięć łącznic na relacjach Zabierzów-Modlnica, Balice-Zabierzów, Modlnica-Kraków, Modlnica - Zabierzów i Kraków - Zabierzów. Nowy węzeł w Modlnicy powstanie na skrzyżowaniu budowanego odcinka z istniejącą drogą krajową Kraków-Olkusz. W ramach inwestycji Budimex-Dromex przebuduje więc także fragment ulicy Jasnogórskiej w Krakowie i, będącej jej pzredłużeniem, Częstochowskej w Modlnicy, aby dostosować je do standardów nowej drogi. Ok. 1,8-kilometrowy odcinek stanie się dwujezdniową drogą o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

Koszt kontraktu z Budimeksem to 150 mln zł. Prezes zarządu firmy obiecał wczoraj, że, jeśli nie zdarzą się żadne nieprzewidziane okoliczności, zakończenie robót planowane jest na koniec 2010 r.

Zdjęcia można oglądać także na stronie GDDKiA

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje