Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Kościele i Prądniku Korzkiewskim

Konsorcjum Firm: Firma Budowlana ROSA i AG System Sp. z o.o z Krakowa podpisało z Gminą umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś - w miejscowości Biały Kościół i Prądnik Korzkiewski”.

Termin wykonania całości zadania to maj 2014r., a kwota całego przedsięwzięcia to 13.788.317,26 zł brutto.

W ramach umowy Wykonawca wykona w Białym Kościele ponad 14 km kolektorów grawitacyjnych, niespełna 10 km kolektorów tłocznych, oraz 5 pompowni strefowych. Natomiast w Prądniku Korzkiewskim ponad 4 km kolektorów grawitacyjnych i ponad 4 km kolektorów ciśnieniowych.

Założeniem realizacji inwestycji jest objęcie kanalizacją sanitarną:
• 389 budynków mieszkalnych
• 3 obiektów użyteczności publicznej w Białym Kościele - Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego oraz Gimnazjum wraz z halą sportową.

Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego chroniąc jego potencjał ekologiczny i podnosząc poziom życia mieszkańców gminy. Uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną zwiększy również atrakcyjność gminy dla inwestorów zewnętrznych co pośrednio przyczyni się do lokalnego wzrostu gospodarczego w tym wzrostu zatrudnienia.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje