Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (umowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (umowa)

W dniu 30.09.2020 r. została podpisana Umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą tj. Konsorcjum: OMEGA ZAKŁAD SIECI WOD.-KAN. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk z siedzibą w Rudzie Śląskiej obejmująca realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V.
Wykonawca rozpocznie prace w terenie w najbliższych dniach, a zakończenie przewidziane jest na 29.10.2021 r. Koszty całkowite zadania to 2 895 768,52 zł brutto.
Realizowane zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje