Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Przysiółek Folwark

Inwestycja pn „Budowa kanalizacji sanitarnej ciągu głównego wraz z indywidualnymi pompowniami przydomowymi w miejscowości Modlnica Przysiółek Folwark” obejmuje:
- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - kolektor główny ciśnieniowy oraz sięgacze zakończone indywidualnymi pompowniami.
- dostawa i montaż pompowni przydomowych wraz z pełnym zasilaniem elektrycznym i sterowaniem pracą pomp
- uzbrojenie sieci
- rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową
- przewierty pod drogami

Wykonawca - Firma Budowlana ROSA s.c. z Szyc - wykona inwestycję za 1.162.600,96 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje