Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII

W dniu 24 marca 2022 r. została podpisana Umowa na wykonanie robot budowlanych z EKOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, dotycząca realizacji inwestycji pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI I VII”, wzdłuż ulic: Bzowskich, Długa, Lisowska i Ogrodowa.
Ze względu na warunki terenowe na tym obszarze przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej o długości 3,6 km w systemie mieszanym, tj. grawitacyjnym I ciśnieniowym z dwoma lokalnymi przepompowniami ścieków. Dodatkowo przy kanalizacji ciśnieniowej zostaną zamontowane indywidualne pompownie przydomowe.
Ścieki komunalne z nowowybudowanej kanalizacji odprowadzane będą do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Giebułtowie.
Koszty całkowite inwestycji to 3 979 602,57 zł. brutto.
Gmina na to przedsięwzięcie otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja I, w ramach obszaru inwestycyjnego – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna dofinansowanie w kwocie 3 073 676,78 zł.
Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziano na 23 kwietnia 2023 r.

Tablica Dofinansowanie
Tablica Dofinansowanie 1
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje