Budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Tomaszowice z istniejącym wodociągiem w m. Wielka Wieś

15.02.2013r. została podpisana z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi. Zadanie będzie zrealziowane za łączną kwotę 269 600,00zł brutto w terminie do 31.05.2013 r.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m
- komora zasuw – 1 szt.
- hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl
- zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl
- wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m

Budowa ta jest niezbędna do prawidłowej gospodarki wodnej pomiędzy przedmiotowymi sołectwami.
Tranzyt z północnej części Gminy, umożliwi uzupełnienie niedoboru wody w południowej części Gminy oraz zdecydowanie poprawi ciśnienie wody w Tomaszowicach.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje