Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Prądnik Korzkiewski, Giebułtów


Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinach. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 23.09.2013, termin zakończenia 06.12.2013 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1 2569 741,50 zł; brutto: 1 549 482,05 zł

Charakterystyka przedmiotowej inwestycji:
Inwestycja obejmuje budowę I etapu kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych którym będą  transportowane ścieki z północnej części gminy. Kolektor ten będzie budowany na odcinku od miejscowości Prądnik Korzkiewski (rejon ujęcia wody), aleja Grabowa w kierunku miejscowości Giebułtów wzdłuż lasu i rzeki Prądnik.

Charakterystyka technicznai:
- kanalizacja grawitacyjna PVC  długości 684,0 m
- rurociągi tłoczne z rur trójwarstwowych odpornych na zarysowania Ø160 mm długości 2 x 739,40 = 1478,8 m
 Ø 63 mm = 196,0 m 
Ø 50 mm = 180,60 m
- pompownie przydomowe wraz z zasilaniem elektroenergetycznym w ilości 7 kompletów
- tłocznia ścieków na działce nr 222 w Prądniku Korzkiewskim

Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wpłynie również znacząco na ochronę środowiska naturalnego.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje