Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Giebułtów- etap II, na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna SR - studnia kanalizacyjna S36

Firma Budowlana ROSA realizuje inwestycję pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów, etap II – ( na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna Sr – studnia kanalizacyjna S36)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Kanalizacja grawitacyjna:
rurociągi PVC DN 400 (S) L = 156,50 m
rury kamionkowe kielichowe DN 400 L = 72,00 m
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ: L= 228,50 m
rura kamionkowa DN 400 mm wykonana wykonana metodą mikrotunelingu za pomocą tarczy skrawającej rurami ceramicznymi średnicy 400 mm, L= 72,0 m – na odcinku S29 do S32
rurociągi ciśnieniowe HDPE, PE 100 SDR 11(PN16):
rurociągi 2 x Φ 160 x 14,6 L=2140,0m

Nawierzchnie drogowe:

• rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej w ul. Podwikle na długości 74,0 m, szerokości 5,50 m o powierzchni 408,51 m2
• rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej w ul. Leśnej na długości 284,0 m; szerokości 3,10 m o powierzchni 881,50 m2
• naprawa nawierzchni żwirowej wraz podbudową pod nawierzchnie asfaltowe o powierzchni 1 692,00 m2

Całkowity koszt inwestycji : 823.664,76 zł brutto
Zgodnie z umową inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października 2012 r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje