Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Giebułtów

Zadanie będzie realizowane przez Spółkę Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi w terminie 13.05.2013 do 31.07.2013 r. za łączną kwotę 165 000,00 zł brutto.  

Zakres rzeczowy obejmuje:
Przebudowę i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej DN 110 PE od działki nr 47/28 do działki nr 108 ( na wysokości działki nr 91) w m. Giebułtów:

I. Sieć wodociągowa
-długość rozbudowy i przebudowy łącznie – L= 528,50m
w tym:
DN110 PE – PN 10, klasa 100, SDR 17  -  L= 512,00m
DN90 PE – PN10, klasa 100 SDR 17 L= 16,50m

- przebudowa przyłączy i sięgaczy – łącznie 80m

-armatura:
zasuwy typu „E” kołnierzowa z obudową  DN  100mm - 5 kpl
zasuwy typu „E: kołnierzowa z obudową DN  80mm – 3 kpl

- hydranty pożarowe nadziemne DN  80mm – 5 kpl

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje