Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czajowicach

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie niżej wymienionych robót:
- roboty przygotowawcze i roboty ziemne
- roboty odwadniające
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni z trawy syntetycznej
- wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki
- wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)

Charakterystyka boiska
Boisko wielofunkcyjne w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach brutto 17,00 x
34,00 m zawiera w sobie:
- boisko do piłki ręcznej o wym. 15,00 x 30,00 m (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 17,00 x 34,00 cm)
- 2 x boisko do koszykówki o wym. 15,00 x 15,00 m
- boisko do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00 m

Dane :
- powierzchnia płyty boiska (do piłki ręcznej) 450 m2
- powierzchnia zabudowy boiska wraz z opaską 578 m2
- ogrodzenie dł. 112 m, wys. 4m (panele ogrodzeniowe o wysokości 2 x 2030 mm z trzema przegięciami każdy)
- furtka szerokości 1,20m - szt. 2 (wypełnienie analogiczne jak ogrodzenie)
- brama wjazdowa szer. 4,00 - szt. 1 (wypełnienie analogiczne jak ogrodzenie)
- zestawy do koszykówki – 4 kpl
- zestaw do siatkówki – 1 kpl
- zestaw bramek do piłki ręcznej 2 kpl.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżoww „PROGRAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Gdańska - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 211.934,49 zł do 20 czerwca 2012 r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje