Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w miejscowości Wierzchowie ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bębło” oraz „Zasilanie i instalacje elektryczne ujęcia wody w miejscowości Wierzchowie

„Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w miejscowości Wierzchowie ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bębło” oraz „Zasilanie i instalacje elektryczne ujęcia wody w miejscowości Wierzchowie”

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę – Firmę Budowlaną „ROSA” s.c.
Zawarto umowę w dniu 06.11.2012r. na roboty budowlane na kwotę w wysokości 525 687,40zł brutto.

Zakres umowy obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 160 na długości 1846,0m na odcinku studnia głębinowa w Wierzchowiu – zbiornik pośredni wody pitnej w Bęble oraz zasilanie wewnętrzne instalacji elektrycznych i sterowania dla studni głębinowej na ujęciu wody w Wierzchowiu.

Przebieg robót przebiega prawidłowo i gwarantuje ich ukończenie w terminie umownym tj.21.12.2012r.

Zakończona inwestycja ma za zdanie poprawić zaopatrzenie w wodę oraz utrzymać odpowiednie ciśnienie sieci w miejscowościach Bębło i Będkowice.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje