Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2023 r.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Wielka Wieś za 2023 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) przedstawiamy Raport o stanie Gminy Wielka Wieś za rok 2023.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wielka Wieś w 2023 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Wielka Wieś podczas sesji w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

Zgodnie z zapisami w/w Ustawy w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Aby zabrać głos podczas sesji Rady Gminy w debacie nad raportem, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Wieś pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 czerwca 2024 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.

 

Raport o stanie Gminy Wielka Wieś za 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: