Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Projekt pt, "Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy".
Kwota przyznanej pomocy wynosi: 450.000 zł,
Całkowity koszt projektu wynosi: 1.498.757,81 zł.
W ramach projektu zostanie wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach boiska 12x24m i pow. zabudowy 363,41m2. Wybudowana sala gimnastyczna przy szkole służy dzieciom oraz całej społeczności lokalnej.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje