Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2005

Wojewódzki Fundusz Ochr. Gruntów Rolnych, 2005r.
Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
Kwota dotacji - 32.190 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje