Dyżur wakacyjny w przedszkolach

Wykaz przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wielka Wieś pełniących dyżur w miesiącu lipcu i sierpniu 2024r.

DYŻUR WAKACYJNY 2024 R

Z dyżuru mogą skorzystać dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. Dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Na pozostałe miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wielka Wiesz zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zapisów na dyżur wakacyjny można dokonywać w terminie od 20 maja 2024r. do 24 maja 2024r. w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod podanymi numerami telefonów danych placówek.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy