Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Powoli dobiega końca okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023. Za nami ostatnie już nabory wniosków i teraz wszystkich beneficjentów czeka szybkie realizowanie i rozliczanie projektów. W tym roku w ramach przeprowadzonych konkursów na działania z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, umowy podpisało w sumie 5 instytucji z naszego terenu. Przypomnijmy, że obszar naszego działania to 6 podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Słomniki, Wielka Wieś i Zielonki.
Zakres realizowanych przez urzędy gmin bądź organizacje pozarządowe projektów obejmuje m.in. zagospodarowanie terenów na cele sportowo-rekreacyjne, rozbudowę boiska sportowego i placu zabaw, budowę zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku oraz budowę punktu bibliotecznego.
Mamy nadzieję, że już wkrótce będą Państwo mogli osobiście skorzystać z nowej bądź ulepszonej infrastruktury sportowej, rekreacyjne i kulturalnej.
Powyższe konkursy zostały zorganizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Szczegółowe informacje na temat projektów i naszych innych działań znajdą Państwo na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: