„EKO ODKRYWCY"

„EKO ODKRYWCY"

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizację zadania pn.: „EKO ODKRYWCY” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. To już trzecia z rzędu umowa realizowana w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy w ramach programu edukacji ekologicznej corocznie ogłaszanego przez krakowski WFOŚiGW. Celem dotacji jest kształtowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Programem zostały objęte dzieci przedszkolne i dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy. Na edukacji ekologicznej w ramach programu skorzystają również rodzice, dziadkowie, dzieci i młodzież ze starszych klas oraz pośrednio cała społeczność lokalna.

Całkowita wartość dofinansowania:                                      39 776 zł
Całkowita wartość zadania (koszt kwalifikowany):            53 150 zł

Ekoodkrywcy (2)
Ekoodkrywcy (1) (1)
Ekoodkrywcy (1)
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje