Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; realizowany w okresie 01.01.2010 do 31.12.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Kwota dotacji – 1 002 689,68 zł.

Więcej o projekcie

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje