Identur

Kontrakt Wojewódzki, IDENTUR, 2003 r.
System identyfikacji atrakcji turystycznych,
Kwota dofinansowania -1.874 zł.
Całkowity koszt zadania wynosił - 3.760 zł.
W ramach projektu wykonano 10 znaków drogowych szlaku turystycznego E-22a: 4 szt kierujące na Dolinę Prądnika, 5 szt na Dolinę Będkowską i 1 szt na Dolinę Kobylańską

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje