II sesja Rady Gminy

II sesja Rady Gminy była okazją do wręczenia zaświadczenia i przyjęcia ślubowania od radnej z Będkowic Marzena Bień. Pani Marzena objęła w tej kadencji stanowisko Zastępy Przewodniczącego Rady Gminy, gratulujemy.

W posiedzeniu wzięli również udział sołtysi, którzy kończą już swoją 5 letnia kadencję. Podziękowania za dobrą współpracę i działanie na rzecz społeczności lokalnych przekazał wójt Krzysztof Wołos i Przewodniczący Rady Grzegorz Twardy.

Dołączamy się do tych podziękowań w imieniu pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy