Komunikat Urzędu

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2024 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024 (w tym I rata do 31 stycznia, II rata do 31 maja oraz III rata do 30 września).

Niedokonanie opłaty i złożenia oświadczenia w terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy