Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu umiejętności manualnych, technicznych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Finansowanie dotyczy 100% wydatków, nie jest wymagany wkład własny. Katalog wyposażenia możliwego do nabycia zawiera zarówno wyposażenie podstawowe, konieczne do zakupienia w ramach programu (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie z dostępnego katalogu). Wyposażenie podstawowe to drukarki 3D z akcesoriami (aplikacjami, slicerami, ploterami itp.), mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Szkoły z Gminy Wielka Wieś biorące udział w programie planują ponadto zakupy z określonych kategorii wyposażenia dodatkowego takich jak wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, AGD, materiały eksploacyjne, audio-video, pomoce projektowe, BHP. Zakupione wyposażenie ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne. Program realizowany jest do końca sierpnia 2022 przy czym w roku 2021 należy wykorzystać co najmniej 60% środków przyznanych w ramach programu.
Otrzymane dofinansowanie – 100% wartości zadania:
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele - 60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble - 60 000,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy:
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy - 151 800,00 zł
Szkoła Filialna w Modlniczce - 30 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. ks. St. Konarskiego - 60 000 zł

Logo Laboratoria Przyszłości Pion Kolor
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje