LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 09 stycznia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja online

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.
3. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy