LVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 24 kwietnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 23 lutego 2023 r., 6 marca 2023 r. oraz 23 marca 2023 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Kwartalne sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Wielka Wieś.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Wielka Wieś z działalności za ostatni kwartał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/227/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy gospodarki wodnej i małej retencji na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach zadania: „Złap deszcz”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce i Prądnik Korzkiewski, z późn. zm.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Świątniki Górne i Zabierzów porozumienia, w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023 NR LII/631/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2023-2033.
12. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
13. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy