LXII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 10 sierpnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji.

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi - dot. realizacji zadań z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Biały Kościół/
5. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Modlnica/
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Szyce/
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Modlniczka/
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Modlnica/
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu osobowego Łada Niva w formie darowizny na rzecz Gromady Bajkowce, Ukraina.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Wielka Wieś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/674/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023 NR LII/631/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2023-2033.
15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy