LXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

 

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 27 lutego 2024 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielką Wieś a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie przyjęcia w zarządzanie dróg gminnych przebudowanych i wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i przebudowa drogi krajowej nr 94 w km 325+330
– 326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Modlnicy”, zrealizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Gminy Wielka Wieś.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś. /Giebułtów/
6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Będkowice/
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania mieszkańcom gminy Wielka Wieś wsparcia z budżetu Gminy przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w zakresie nieodpłatnego udostępnienia kompostowników przydomowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2024 Nr LXVIII/764/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2033.
11. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
12. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

 

Link do transmisji.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: