Małopolskie świetlice wiejskie 2022

Małopolskie świetlice wiejskie 2022

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gminie Wielka Wieś została przyznana dotacja w wysokości 15 400 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Tomaszowicach, w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

Z pozyskanej pomocy finansowej do świetlicy wiejskiej Tomaszowicach zostanie zakupione niezbędne wyposażenie aneksu kuchennego tj.: piec elektryczny dwukomorowy z termoobiegiem, oraz uniwersalna zmywarko – wyparzarka,  które służyć będą ogółowi społeczności lokalnej korzystających ze świetlicy i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze świetlicy, a tym samym stworzą atrakcyjniejsze warunki do rozwoju międzypokoleniowej integracji społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2022".

Małopolska Logo

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje