MALUCH+ 2019

MALUCH+ 2019

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Modlniczce na potrzeby żłobka” dofinansowanego z Funduszu Pracy przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach programu „Maluch+” 2019. 

Celem wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu Pracy jest utworzenie w 2019r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Efektem realizacji dofinansowania zadania będzie utworzenie 24 miejsc opieki. 

Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dofinansowanych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 przez minimalny okres 5 lat.

Całkowity koszt dofinansowania jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to 188 979 zł

Maluch 2019
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje