Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty elewacyjne, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie przesuwnej, stalowej ocynkowanej bramy wjazdowej o wym. 5,3 x 1,6 m wraz z słupkami przybramowymi, zagospodarowanie terenu (roboty rozbiórkowe, demontaż podbudowy z kruszywa, betonu, gruntu stabilizowanego, wywiezienie gruzu, roboty ziemne, utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm i 6 c, ułożenie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm, ułożenie dojazdu do garażu z płyt ażurowych) oraz montaż 2 daszków na drzwiami wejściowymi.
Wykonawca - LIDER S.A. ze Skały – zobowiązał się wykonać modernizację za 125.425,05 zł brutto – do końca listopada 2011r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje