Modlniczka zmiana organizacji

Urząd Gminy informuje mieszkańców, że 12 czerwca rozpocznie się przebudowa ul Św. Faustyny i Dworskiej w Modlniczce.

Pracę rozpoczną się od skrzyżowania ul. Faustyny i ul. Krakowskiej i będą postępować w kierunku OSP Modlniczka.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do przebudowy sieci (mediów) tj. sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągu, gazu i kanalizacji. Utrudnienia związane z czasową zmianą organizacji ruchu w pierwszym etapie obejma jedynie w/w odcinek ul. Św. Faustyny.

W kolejnych etapach realizacji inwestycji planowane jest czasowe zawieszenie kursów autobusu oraz organizacja komunikacji zastępczej. Szczegóły zmian będą podawane odpowiednio wcześniej z dokładnymi datami, rozkładem i przebiegiem trasy.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do czasowo wprowadzonych zmian organizacji.

Faustyny I Dworska Modlniczka
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy