Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Logo

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Gmina Wielka Wieś otrzymała dofinansowanie w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’’ na rok 2022. Zawarta umowa pozwala na realizację zaplanowanych działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie otrzymali: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble – dotacja w wysokości 12 000,00 złotych oraz Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele – dotacja w wysokości 2400, 00 złotych.

Na ten cel jednostki dołożą dodatkowe środki własne. Środki przeznaczone zostaną na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku szkolnym (SP w Bęble) i przedszkolnym (SP w Białym Kościele) oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. W tym zakresie zaplanowano szereg inicjatyw, m. in.: organizowanie spotkań czytelniczych – przeprowadzenie spotkań z rodzicami, twórcami literatury dziecięcej, wykonywanie prac plastycznych na temat czytanej literatury, zorganizowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych książek itp. Szkoła podstawowa w Bęble zaplanowała ponadto zakupy elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Istnieje potrzeba zakupu stolików, siedzisk dla dzieci, czytników e-booków czy sprzętu komputerowego.

Kwoty otrzymanego wsparcia:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble:

Całkowita wartość dofinansowania:                                      12 000,00 zł
Całkowita wartość zadania (koszt kwalifikowany):             15 000,00 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białym Kościele:

Całkowita wartość dofinansowania:                                      2400,00 zł
Całkowita wartość zadania (koszt kwalifikowany):            3 000,00 zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje