Odkrywamy Małopolskę

Odkrywamy Małopolskę

Gmina Wielka Wieś otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 5 800 zł na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. W naszej gminie z projektu skorzystały trzy szkoły podstawowe, były to Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi wycieczka na Zamek w Wiśniczu oraz wycieczka do Niedzicy dla szkoły Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele i Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble.

Bębło 2
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje