Odwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce

Odwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce

Od kilku tygodni w miejscowości Szyce trwają prace związane z odwodnieniem DK 94. Temat ten pojawiał się od wielu lat i był bolączką zarówno Gminy jak i mieszkańców, których bezpośrednio dotykał gdyż coraz większe ilości wód z drogi krajowej zamiast być odpowiednio odprowadzone, rozlewały się na pola i podwórka mieszkańców Szyc.
Wieloletnie zabieganie i monitowanie u zarządcy drogi tj. GDDKiA przez Wójta, oraz Samorządowców a także samych mieszkańców, doprowadziło w końcu do podjęcia działań mających na celu odwodnienie drogi i odprowadzenie wód rowem a nie po działkach prywatnych.
W ramach zadania Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie :
odprowadzenie wód opadowych z odcinka przebudowywanej drogi krajowej nr 94 poprzez projektowany wylot, do istniejącego rowu przydrożnego Drogi krajowej nr 94 oraz wykonanie wylotu o średnicy 600 mm, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego przy drodze krajowej nr 94 wraz z przebudową dwóch przepustów w miejscowości Szyce.
Ponadto wykonawca przebuduje istniejący rów wraz a na zakończenie przywróci teren budowy do stanu zgodnego z zagospodarowaniem terenu.

Kosztorysowy koszt inwestycji to ok. 800 000, 00 zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje