Otwarty konkursu ofert wychowanie przedszkolne

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą:

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś - w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025.”

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: