Powiadomienia o płatnościach

Informujemy mieszkańców, że wdrożyliśmy w Urzędzie Gminy system pozwalający na wysyłanie powiadomień poprzez sms lub e-mail, które będą Państwu przypominać o zbliżających się terminach płatności podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także o terminach płatności, które minęły czyli zaległościach.

Mamy nadzieję, że to rozwiązanie spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem.

Brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym terminie.

Mamy jednak nadzieję, że w wielu przypadkach system przyniesie wymierne korzyści i pozwoli uniknąć ewentualnych pism dotyczących zaległości.

Aby skorzystać z w/w usługi należy dostarczyć do Urzędu stosowną zgodę - DRUK ZGODY


Zachęcamy do skorzystania.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy