Poznaj Polskę 2022

Poznaj Polskę 2022

Gmina Wielka Wieś kolejny rok z rzędu podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanego z Budżetu Państwa. Przedsięwzięcie to jest elementem rządowego programu Polski Ład.

Zadanie polega na realizacji przez szkoły samorządowe, tj. w bieżącej edycji przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bęble oraz Szkołę Podstawową im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi wycieczek szkolnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. W ramach przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi zaplanowała dwie wycieczki jednodniowe, w ramach których uczniowie starszych klas odwiedzą Muzeum farmacji i medycyny Uniwersytetu Śląskiego oraz zabytkową kopalnię węgla kamiennego w Zabrzu. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II zdecydowała się zabrać uczniów na wycieczkę jednodniową do Krakowa oraz trzy wycieczki kilkudniowe do Wrocławia, Warszawy oraz Pszczyny połączonej z dodatkowymi atrakcyjnymi punktami edukacyjnymi takimi jak Zespół Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Leśny Kościół w Jaworzu, Ustrońskie Muzeum hutnictwa i górnictwa, Park Miniatur w Inwałdzie czy Muzeum „Stara Chałupa w Milówce”. Wycieczki zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Realizacja wycieczek ma nastąpić do 15 grudnia 2022 roku.

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa jakie Gmina Wielka Wieś otrzymała to łącznie 59 920 zł.
Całkowita wartość zadania to 102 450 zł.

Dofinansowanie
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje