Prace konserwatorskie Biały Kościół

„Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele Św. Mikołaja w Białym Kościele”

Przewidziane prace dotyczą kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w miejscowości Biały Kościół, a dokładnie prac konserwatorskich przy instrumencie muzycznym oraz lewej i prawej szafie organowej wpisanych do rejestru zabytków ruchomych woj. małopolskiego.

Szafa organowa z XIX w. o wym. 9,95m i 2,80m wchodzi w skład kompletnego drewnianego wyposażenia świątyni.

Stan szaf organowych jest poważny, o czym świadczy przede wszystkim stan drewna. Empora oraz szafa są w całości zaatakowane przez owadzie szkodniki drewna, widać liczne otwory wylotowe ksylofagów oraz świeży pył drzewny. Widoczne są miejscowe ubytki drewna. Natomiast prace przy instrumencie muzycznym – kontuarze polegać będą również na zabezpieczeniu przed drewnojadami i biokorozją oraz na usunięciu usterek, wymianie elementów eksploatacyjnych i naprawie błędów w funkcjonalności poszczególnych elementów.

Główny cel zadania to realizacja kompleksowych prac konserwatorskich oraz przywrócenie pierwotnej estetyki zabytkowej szafy organowej wraz z instrumentem muzycznym.

Prace obejmą m.in.:
- dezynsekcję i impregnację wzmacniającą wszystkie elementy szafy,
- konserwację techniczną polegającą na klejeniu ruchomych elementów oraz rekonstrukcji brakujących elementów rzeźbiarskich, a także klejeniu pęknięć i wzmocnieniu rozluźnionych gniazd łączeń,
- usunięcie przemalowań olejnych ze struktury architektonicznej oraz usunięcie szlagmetalu i mikstionu z pierwotnie złoconych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich, a także usunięcie wtórnych kitów i zapraw kredowo klejowych,
- konserwację techniczną odsłoniętej malatury, uzupełnienie jej przetarć i wykonanie rekonstrukcji ubytków.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31
Przewidywana wartość Inwestycji: 620.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 12.400,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków: 607.600,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31

 

Kosciol W Bialym Kosciele
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje