Projekt budowlano-wykonawczy i budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Giebułtów z istniejącym wodociągiem w m. Szyce, gmina Wielka Wieś
Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Kwota: 70 000,00zł brutto

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w dniu 03.04.2013r. z terminem zakończenia 31.11.2013r.

Zakres rzeczowy obejmuje:
-wykonanie projektu budowlano – wykonawczego
-wykonanie robót budowlanych  - wodociągu PE DN160 mm o długości 265,0m wraz ze studnią redukcyjną w Szycach.

Celem inwestycji jest połączenie wodociągów, które stworzy możliwość awaryjnego zasilania wody z wodociągu „Szyce” dla potrzeb wodociągu „Giebułtów”
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje