Projekt EKO TEAM

31 marca kończy się 4-letni projekt EKOTEAM. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Działania gmin Metropolii Krakowskiej w celu poprawy jakości powietrza.

W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza. – Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, zrozumieniu i wzajemnej otwartości w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś, Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. środowiska i przestrzeni. Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można także wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii.

Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

Pomocne wsparcie dla mieszkańców gmin w walce o czyste powietrze

W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:
- poprawy efektywności energetycznej budynków,
- wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,
- inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Kluczowym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. Dzięki otwartości i wzajemnemu zaufaniu, efekty współpracy były bardzo satysfakcjonujące. – Projekt Eko Team to świetna sprawa. Realizacja wymiany starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania, termomodernizacja budynków i OZE to najlepszy kierunek w stronę czystego powietrza i dbania o zdrowie – mówi Grzegorz Pikul, główny ekodoradca z gminy Zielonki.

Należy podkreślić, że działania ekodoradców cieszyły się dużym zainteresowaniem. Początkowo nieufni mieszkańcy, dzięki konsekwentnemu i profesjonalnemu wsparciu stopniowo przekonywali się o słuszności działania. – Początek to strach i niepewność, później porcja wiedzy i danych, które krok po kroku przechodziły w realizację inwestycji, a kończyły się uśmiechem – zarówno na twarzy mieszkańca – jak i mojej – wspomina pracę w zespole ekodoradców Paulina Barcik (gmina Świątniki Górne). 25 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu EKOTEAM (więcej informacji: tutaj). W gronie ekodoradców działających w gminach Metropolii Krakowskiej przeanalizowano podjęte działania oraz wyciągnięto wnioski umożliwiające wdrożenie usprawnień w dalszej pracy.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: