Projekt zintegrowany LIFE

Projekt zintegrowany LIFE

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Wieś do projektu LIFE, mieszkańcy Gminy Wielka Wieś w ramach jego realizacji mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ekodoradcy:
Dorota Piwowarczyk
tel.: 12 419 17 01, wew. 185
e-mail: d.piwowarczyk@wielka-wies.pl
pok. 135

Podstawowe zadania Ekodoradcy:
• Kontakt z mieszkańcami Gminy, udzielanie porad i świadczenia doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii;
• Pomoc mieszkańcom w sporządzeniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji do otrzymania dofinansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozliczenia;
• Udzielanie informacji w zakresie obowiązujących programów dofinansowania do inwestycji wchodzących w zakres zarówno szczebla lokalnego, jak i regionalnego i krajowego;
• Prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców oraz działań na rzecz zaangażowania lokalnej społeczności;
• Prowadzenie kontroli palenisk domowych na terenie Gminy, mające na celu wykrycie nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych;

Lifeipmalopolska600txt
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje