Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach

GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice.

W ramach przebudowy planuje się wykonać następujący zakres robót:
1. Roboty zabezpieczające i odtworzeniowe
2. Roboty rozbiórkowe
3. Ściany parteru
4. Schody stalowe
5. Balustrady
6. Ściany poddasza
7. Ocieplenie dachu
8. Posadzki poddasza
9. Stolarka okienna i drzwiowa
10. Instalacja elektryczna

Cena oferty wynosi 89.157,45 zł brutto.

Termin realizacji zadania do 15 września 2012 r.

Na to zadanie gmina pozyskała 35.000,00 zł brutto dotacji w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012 „ .

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje