Przebudowa dróg w Modlnicze

Przebudowa dróg w Modlnicze

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb oraz ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe w tym przepustów, odwodnienia, zjazdów w pasie dróg,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, odwodnieniem liniowym, studniami rewizyjnymi,

-wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- inne prace w tym : umocnienie skarp płytami ażurowymi, prace pomiarowe, prace ziemne,

wprowadzenie organizacji robót na czas budowy oraz docelowej na przebudowywanym odcinku drogi.

- wykonanie nawierzchni asfaltowych.

Inwestycję realizuje firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys z siedzibą w Bosutowie.
Termin realizacji do 4.06.2021 roku. Wartość inwestycji: 1.213.787,50 zł 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje