Przebudowa drogi gminnej ul. Na Brzezie

Przebudowa drogi gminnej j ul. Na Brzezie

Gmina Wielka Wieś podpisała umowę na realizacje projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 601466K (działka nr 143) – ul. Na Brzezie, na odcinku 185,39 mb, od km 0+000,00 do km 0+185,39 w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach funduszu pn. „RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG”.

Celem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych oraz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej przyczynia się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Kwota dofinansowania: 169 648,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 553 942,10 zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje