Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.

Zakres prac obejmuje :
2.1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.2. roboty ziemne,
2.3. odwodnienie korpusu drogowego,
2.4. wykonanie podbudów
2.5. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
2.5. roboty brukarskie.

Gmina Wielka Wieś udzieliła dotacji Powiatowi Krakowskiemu w wysokości 600.000 zł. na realizację zadania powiatu pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie” Wykonawca - ADD ASFALT Sp. z o.o. z Krakowa – wykona inwestycję za kwotę 1.200.000 zł. do 15 października 2012r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje