Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Białym Kościele

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania wolnostojącego garażu blaszanego na stały budynek komunalny w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka Wieś wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną, zjazdem z działki nr 675/1 (drogowa) z przyłączem gazu średniego ciśnienia - działka nr 697/4, 675/1 i 271/5, kanalizacja deszczowa ze szczelnym zbiornikiem, rozbudowa instalacji wewnętrznej wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, gazowej, co. Powierzchnia zabudowy nowego budynku wynosi 89,86 m2; powierzchnia użytkowa 71,43 m2; Kubatura 405,60 m3.

Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 394.408,57 zł brutto do końca października 2012r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje