Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „ REMKO” z Krakowa- zobowiązał się wykonać inwestycję za kwotę 1.689.145,35 zł brutto do końca lipca 2010 r.
W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną.

Inwestor na realicację inwestycji pozyskał dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa:
Całkowita wartość Projektu - 2 120 600,00 zł.
Kwota dotacji – 1 480 150,00 zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje