Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w Bęble, Białym Kościele i Wierzchowiu

Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w pasie drogowym od km 318+900 do km 321+050 polegająca na poprawie nośności drogi i budowie chodnika dla pieszych

Kolejną ważną inwestycją odbywająca się na DK 94 to jej modernizacja na odcinku gimnazjum w Białym Kościele-Zajazd Krystynka). Pierwotnie miało zostać wykonane jedynie wzmocnienie nawierzchni wraz z jej przebudową. Niemniej jednak Wójt po otrzymaniu tej informacji, podjął starania aby w ramach inwestycji można było zrobić zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Dlatego też został przez gminę wykonany projekt w ramach którego , powstaną zadania znacznie poprawiające bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie .Projekt stanowi uzupełnienie do pierwotnego zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach remontu wspomnianego odcinak drogi przez GDDKiA ( poprawy nośności drogi).
Szczegółowy zakres opracowania dla przebudowywanego odcinak DK 94 obejmuje:
a) Wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez przebudowę istniejących warstw bitumicznych na całym przedmiotowym odcinku drogi
b) Przebudowę skrzyżowań polegającą głównie na korekcie łuków wyokrąglających, wyznaczeniu pasów dla pojazdów skręcających w lewo oraz budowie wysp kanalizujących
c) Przebudowę skrzyżowania z drogą do OPN wraz z budową pętli do zawracania dla autobusów;
d) Zmianą lokalizacji zatok autobusowych, łącznie z budową nowej nawierzchni, budową peronów, dojść dla pieszych oraz przejść dla pieszych przez drogę krajową;
e) Przebudowę istniejących zjazdów zarówno indywidualnych jak i publicznych oraz budowę nowych odcinków chodnika usytuowanych przy krawędzi jazdni;
f) Budowę chodników poza koroną drogi;
g) Przebudowę elementów odwodnienia (przepusty, ścieki, rowy);
h) Budowę elementów odwodnienia (studnie wodościekowe, rowy kryte, studnie kanalizacyjne, ścieki);
i) Wycinkę kolidujących drzew i krzewów;
j) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt projektu ok. 60 000,00 zł
Koszt inwestycji to ok. 6 mln. zł

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje