Przebudowa i rozbudowa strychu nieużytkowego na sale dydaktyczne i zajęciowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bęble

W ramach przebudowy i rozbudowy planuje się wykonać następujący zakres robót:
• Roboty zabezpieczające i odtworzeniowe
• Roboty rozbiórkowe
• Konstrukcja żelbetowa
• Konstrukcja stalowa i balustrady
• Konstrukcja dachu i pokrycie
• Roboty murowe
• Podłoża i posadzki
• Ścianki i obudowy z płyt Fermacell lub równoważnych i gipsowych
• Sufit podwieszony
• Tynki, malowania i oblicowania ścian
• Stolarka okienna i drzwiowa
• Docieplenie i malowanie elewacji
• Wyposażenie meblowe sal lekcyjnych i gabinetu nauczycieli
• Instalacja ogrzewania
• Instalacja gazowa
• Instalacja wod-kan
• Instalacja p.poż
• Instalacja wentylacji
• Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i oświetlenia
• Instalacja niskoprądowa sieci komputerowej, CCTV, radiowęzła, dzwonka szkolnego

Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje