Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Szycach na cele użytkowe - Świetlica Sołecka

Przebudowa poddasza została podzielona na trzy części. W wyniku przetargów na przebudowę został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik.
1. Etap I zrealizowany został w 2007 roku i polegał na wymianie pokrycia dachu.
2. Etap II polegał na wykonaniu ocieplenia połaci dachowych, robotach wyburzeniowych i murarskich, wykonaniu ścianek działowych z płyt GK, wykonanie posadzek, roboty murarskie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie inst. elektr. Koszt robót to 135,7 tys. zł.
3. Prace przy adaptacji budynku komunalnego w Szycach. Zakres robót to wykonanie drzwi wewnętrznych, wylewka cementowa, panele podłogowe, ocieplenie ściany szczytowej wykonanie ścian z płyt GK i płytami OSB wykonanie schodów wyłazowych na dach. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt wykonania 21,7 tys. zł.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje